Tuesday, 19 February 2013

Ibn Khaldun: Cukai dan Jatuh Bangun Empayar

Bicara tentang ketamadunan dan prinsip-prinsip dasar didalamnya, pasti tidak boleh lepas dari memasukkan buah fikiran seorang tokoh ilmuan besar Islam bernama Ibn Khaldun yang mencanai mutiara berharga ummah dan dunia didalam kitabnya iaitu Muqaddimah.
Tugu Ibn Khaldun di Tunisia
Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah ada menulis tentang keterkaitan jangka hayat sesebuah pemerintahan dengan cukai yang dikenakan oleh pemerintah kepada rakyat.

“At the beginning of the empire, the tax rates were low and the revenues were high. At the end of the empire, the tax rates were high and the revenues were low.”

Ibn Khaldun mengatakan bagi tempoh setiap pemerintahan biasanya tidak melebihi tiga dinasti sebelum yang lama tumbang dan pemerintahan baru mengambil alih. Corak cukai yang dikenakan terhadap rakyat oleh pemerintah saat itu boleh menentukan sejauh mana pemerintah itu boleh bertahan dan tumbang.

Ibn Khaldun mengatakan “The reason for this is that when the dynasty follows the ways (sunan) of the religion, it imposes only such taxes as are stipulated by the religious law, such as charity taxes, the land tax, and the poll tax. They mean small assessments, because, as everyone knows, the charity tax on property is low.”

Islam secara prinsipnya membenarkan cukai dikutip dari rakyat oleh pemerintah dengan catatan merah iaitu kutipan cukai yang rendah. Zakat sebagai contoh, kutipan diambil dari rakyat diberikan kepada rakyat bukan dikumpul untuk pemerintah. Dan cukai harta hanya 2.5% (emas dan perak). Cukai tanah, dan lain-lain tidak diimplimentasi secara besar-besaran oleh dunia Islam ketika itu.

Dari itu, Ibn Khaldun membuat kesimpulan bahawa apabila apabila pemerintah itu taat kepada prinsip Islam dengan tidak mengenakan cukai secara berlebihan dan membebankan rakyat, pemerintah akan lebih bijak dan berkerja keras dalam usaha yang lain mendatangkan pendapatan negara.

Mudahnya, tidaklah  terjadi seperti sifir  ‘negara mahukan wang, cukai dikenakan, rakyat sengsara, negara kaya.’

Lebih menarik, Ibn Khaldun mengatakan apabila kerajaan mengenakan cukai rendah, perolehan pendapatan negara tinggi berbanding cukai tinggi.


 

Ibn Khaldun menyambung  dalam Muqaddimah, sebab kenapa perolehan pendapatan negara tetap tinggi walaupun kerajaan mengenakan cukai yang rendah adalah pemerintah lebih menumpukan untuk mengukuhkan dan memajukan negara untuk rakyat berbanding mengambil kekayaan negara untuk perut dan tembolok masing-masing. Good governance. 

Pemerintah ketika awal pemerintahan amat berhati-hati untuk melakukan nepotisme, korupsi, rasuah dan tumpuan mereka hanya untuk berkhidmat kepada rakyat. Wang terkumpul kepada rakyat, sedaya upaya mereka berusaha mengembalikan kepada rakyat. Akhirnya, apabila keperluan rakyat terpenuhi, kerajaan yang ada memerintah dengan cekap dan amanah, empayar kekuasaan mereka stabil dan kuat.

Umar Al-Khattab sebagai contoh. Menjadi kebiasaan beliau ketika memegang jawatan Amirul Mukminin yang kedua, adalah meronda pada malam hari bagi melihat kehidupan rakyat. Beliau mendapati ada satu keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan anak-anaknya yang masih kecil. Kelaparan tidak makan sudah beberapa hari. Umar Al-Khattab mengambil gandum dari baitulmal, memikul sendiri, menguli, memasak dan menyuap makan anak-anak kecil itu. Contoh keperhatinan dan keterhati-hatian Khalifah dalam memerintah. Hal yang dilakukan kelihatan kecil, namun impaknya di zaman Umar Al-Khattab lah, Al-Aqsa dan Palestin dibebaskan dari tangan tentera Salib.

Contoh lain adalah Salahuddin Al-Ayubi yang semasa akhir hayatnya pada tahun 1193 masihi, hanya meninggalkan beberapa keping syiling emas dan perak dalam simpanannya. Sedangkan era pemerintahan beliau sekitar  tahun 1100 masihi, beliau memerintah Mesir dan Syria. Satu empayar pemerintahan yang luas. Ini semua terjadi kerana beliau mengunakan wang kerajaan yang terkumpul untuk memperkuatkan tentera dan seterusnya berjaya membebaskan Al-Aqsa buat kali kedua selepas Umar Al-Khattab. Buat diri sendiri dan urusan pribadi, tiada.

Tugu Salahuddin Al-Ayyubi di Syria
Namun apabila pemerintah itu memerintah dengan selesa, empayar kerajaan mereka luas, perolehan dana untuk negara meningkat, cara hidup para pemerintah mula berubah. Mereka mula menganggap wang negara adalah wang sendiri, dan menghabiskan wang negara untuk kepentingan pribadi. Sudah tentu disisi pengamalan  dan penghayatan Islam dalam diri dan pemerintah semakin jauh.  Dan akhirnya tumbang.

Roda ini berputar dan masih berputar. Naik dan turun. Walaupun teori lbn Khaldun ini dicatatkan sekitar 1300 masihi, namun masih ‘teramat betul’ untuk diguna sebagai bahan zikir dan fikir kita. Sifir sunnahtullah dan syaritullah berkadar langsung dengan jatuh bangun ummah.

Dr Amad,
Terengganu,
19 Feb 2013.

No comments: